Miza Office - Công trình cải tạo thiết kế văn phòng chuyên nghiệp, sang trọng


Diện tích đất 1025 m2

Chi phí thi công 3,5 tỷ

Địa điểm Hà Nội

Tổng diện tích sàn 1025 m2

Loại công trình Office

Năm thiết kế 2024

Cải tạo và thiết kế lại nội thất văn phòng làm việc, đảm bảo sự chuyên nghiệp, không gian thoải mái cho mỗi thành viên, từ khu vực chung, tiếp khách cho đến phòng riêng từng bộ phận....

 • 141719-h1.jpg
 • 141719-h2.jpg
 • 141719-h3.jpg
 • 141719-h5.jpg
 • 141719-h6.jpg
 • 141719-h7.jpg
 • 141719-h8.jpg
 • 141719-h9.jpg
 • 141719-h10.jpg
 • 141719-h11.jpg
 • 141719-h12.jpg
 • 141719-h13.jpg
 • 141719-h14.jpg
 • 141719-h15.jpg
 • 141719-h16.jpg
 • 141719-h17.jpg
 • 141720-h18.jpg
 • 141720-h19.jpg
 • 141720-h20.jpg
 • 141720-h20b.jpg
 • 141720-h21.jpg
 • 141720-h22.jpg
 • 141720-h23.jpg
 • 141720-h23b.jpg
 • 141720-h23c.jpg
 • 141720-h23d.jpg
 • 141720-h24.jpg
 • 141720-h25.jpg
 • 141720-h26.jpg
 • 141720-h27.jpg
 • 141720-h28.jpg
 • 141720-h29.jpg
 • 141720-h29b.jpg
 • 141720-h30.jpg
 • 141720-h31.jpg
 • 141720-h32.jpg
 • 141720-h33.jpg
 • 141720-h34.jpg
 • 141720-h35.jpg
 • 141720-h36.jpg
 • 141720-h37.jpg
 • 141720-h38.jpg
 • 141720-h39.jpg
 • 141720-h40.jpg
 • 141720-h41.jpg
 • 141720-h42.jpg
 • 141720-h43.jpg
 • 141720-h44.jpg
 • 141731-h4.jpg

Dự án liên quan