Nami Office - Thiết kế văn phòng ấn tượng, độc đáo


Diện tích đất 111,13 m2

Chi phí thi công 1,2 tỷ

Địa điểm HCM

Tổng diện tích sàn 111,13 m2

Diện tích xây dựng 111,13 m2

Loại công trình Văn phòng

Năm thiết kế 2024

Thiết kế văn phòng ấn tượng, độc đáo tại HCM, không gian tối ưu

 • 301252-h1.jpg
 • 301252-h1b.jpg
 • 301252-h2.jpg
 • 301252-h3.jpg
 • 301252-h4.jpg
 • 301252-h5.jpg
 • 301252-h6.jpg
 • 301252-h7.jpg
 • 301252-h8.jpg
 • 301252-h9.jpg
 • 301252-h10.jpg
 • 301252-h11.jpg
 • 301252-h12.jpg
 • 301253-h1a.jpg

Dự án liên quan