Nhã House - Mẫu nhà phố ấn tượng, sang trọng như Villa


Diện tích đất 138,6 m2

Chi phí thi công 4 tỷ

Địa điểm Gia Lai

Tổng diện tích sàn 450 m2

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2023


 • 051211-h2.jpg
 • 051211-h3.jpg
 • 051211-h3b.jpg
 • 051211-h4.jpg
 • 051211-h5.jpg
 • 051211-h6.jpg
 • 051211-h7.jpg
 • 051211-h8.jpg
 • 051211-h9.jpg
 • 051211-h10.jpg
 • 051211-h11.jpg
 • 051211-h12.jpg
 • 051211-h13.jpg
 • 051211-h14.jpg
 • 051211-h15.jpg
 • 051211-h16.jpg
 • 051211-h17.jpg
 • 051211-h18.jpg
 • 051211-h19.jpg
 • 051211-h20.jpg
 • 051213-h21.jpg
 • 051213-h22.jpg
 • 051213-h23.jpg
 • 051213-h24.jpg
 • 051213-h25.jpg
 • 051213-h26.jpg
 • 051213-h27.jpg
 • 051213-h28.jpg
 • 051213-h29.jpg
 • 051213-h30.jpg
 • 051213-h1.jpg
 • 051228-h32.jpg

Dự án liên quan