NHÀ PHỐ-2 tầng, 900tr- Đà Nẵng-2017


Diện tích đất 100

Chi phí thi công 800 triệu

Địa điểm Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn 180

Diện tích xây dựng 75

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2017

Mẫu nhà này được Milimet Vuông thiết kế và hoàn thành năm 2017 với chi phí 750tr, cùng với trượt giá đồng tiền và giá nhân công xây dựng, vật tư xây dựng những năm gần đây tăng cao ngôi nhà này cần phải có chi phí từ 850tr đến 900tr để hoàn thành. Cùng MM2 xem lại công trình sau 3 năm xây dựng, địa điểm: đường Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Đà Nẵng.

 • 021122-1457-1-2.jpg
 • 021122-1457-2-2.jpg
 • 021122-1457-3-2.jpg
 • 021122-1457-4-2.jpg
 • 021122-1457-5-1.jpg
 • 021122-1457-6-1.jpg
 • 021122-1457-7-1.jpg
 • 021122-1457-8-1.jpg
 • 021122-1457-9-1.jpg
 • 021122-1457-10-1.jpg
 • 021122-1457-11.jpg
 • 021122-1457-12.jpg
 • 021122-1457-13.jpg
 • 021122-1457-14.jpg
 • 021122-1457-15.jpg
 • 021122-1457-16.jpg
 • 021122-1457-17.jpg
 • 021122-1457-18.jpg
 • 021122-1457-19.jpg
 • 021122-1457-20.jpg
 • 021122-1457-21.jpg
 • 021122-1457-22.jpg
 • 021122-1457-23.jpg
 • 021122-1457-24.jpg
 • 021122-1457-25.jpg
 • 021122-1457-26.jpg
 • 021122-1457-27.jpg
 • 021122-1457-28.jpg
 • 021122-1457-29.jpg
 • 021122-1457-30.jpg

Dự án liên quan