Shop trung bày các sản phẩm về Yến BẢO TRÂN


Diện tích đất 100

Chi phí thi công 600 triệu

Địa điểm Tam Kỳ - Quảng Nam

Tổng diện tích sàn 60

Diện tích xây dựng 60

Loại công trình Shop

Năm thiết kế 2016

Shop trưng bày các sản phẩm từ yến BẢO TRÂN được Milimet vuông thiết kế và thi công năm 2016. Với không gian ấn tượng thi thi công bằng thạch cao mô tả đường nét tự nhiên trong các hang động nơi chim yến sinh sống làm nổi bật lên tính tự nhiên của sảm phẩm.

  • 031207-1-1.jpg
  • 031207-2-1.jpg
  • 031207-3-1.jpg
  • 031207-4-1.jpg
  • 031207-5-1.jpg
  • 031207-6-1.jpg
  • 031207-7-1.jpg
  • 031207-8-1.jpg
  • 031207-9-1.jpg

Dự án liên quan