Sự House - Thiết kế và thi công nhà phố ấn tượng


Diện tích đất 300 m2

Chi phí thi công 2,2 tỷ

Địa điểm Gia Lai

Tổng diện tích sàn 240 m2

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2023


  • 051302-h2.jpg
  • 051302-h3.jpg
  • 051302-h4.jpg
  • 051302-h5.jpg
  • 051302-h6.jpg
  • 051302-h7.jpg
  • 051303-h1.jpg

Dự án liên quan