Trí House - Thiết kế và thi công nhà phố ấn tượng, độc đáo


Diện tích đất 88,3 m2

Chi phí thi công 2,5 tỷ

Địa điểm Hà Nội

Tổng diện tích sàn 270 m2

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2023

Thiết kế và thi công mẫu nhà phố ấn tượng, công năng tiện nghi, thẩm mỹ, diện mạo đầy thu hút

 • 150947-z4869800346720-ebacdecd4767d0b86f4d483fd5f11ff6.jpg
 • 150947-z4869800435786-61da8c5d567b49f1e6d76f8ad0cc3360.jpg
 • 150947-z4869800356592-4e2ce0ec7d2a5634a29228e73f5bcb5d.jpg
 • 150947-z4869800364010-88380fc37cc34f1777617d01d528fc95.jpg
 • 150947-z4869800373046-d0a07c944b758eb5fdeb9f3bb7b39080.jpg
 • 150947-z4869800390480-2eb56e598a9a0296f6037763a77e7074.jpg
 • 150947-z4869800395230-c3701643adc3bd9217db544a6e8b6ee1.jpg
 • 150947-z4869800400068-dd5464ab4aa2003db9f29f73e408d04b.jpg
 • 150947-z4869800407832-826506b33ff7a36ed02d1517e4c75353.jpg
 • 150947-z4869800417733-8adf137b2e27346a6a87ec03ce977085.jpg
 • 150947-z4869800428026-b955135b05cfa65d14b956b81d765d45.jpg
 • 150949-z4869800400162-b9230bf441d2e7a506e078e455c49935.jpg

Dự án liên quan