FARMSTAY: FARM quan trọng hay STAY quan trọng


Diện tích đất 5 ha

chi phí xây dựng 6 tỷ

địa điểm Lam Đong province

tổng diện tích sàn 800 m2

diện tích xây dựng 500 m2

loại công trình Farmstay. Homestay

Năm thiết kế 2021

Ngoài thiết kế nhà phố, biệt thự, Milimet Vuông còn thiết kế những thứ có liên quan đến “nhà ở” như các dịch vụ lưu trú: Căn hộ, khách sạn, nhà nghỉ, homestay, farmstay… đó đều là thế mạnh nhất của MM2. Xem một sản phẩm mới của Milimet Vuông về Farmstay.

 • 261604-1.jpg
 • 261604-2.jpg
 • 261604-3.jpg
 • 261604-4.jpg
 • 261604-5.jpg
 • 261604-6.jpg
 • 261604-7.jpg
 • 261604-8.jpg
 • 261604-9.jpg
 • 261604-10.jpg
 • 261604-11.jpg
 • 261604-13.jpg
 • 261604-14.jpg
 • 261604-15.jpg
 • 261604-z1.jpg
 • 261604-z2.jpg
 • 261604-z3.jpg
 • 261604-z4.jpg

Dự án liên quan