Nhà phố kết hợp văn phòng làm việc


Diện tích đất 120 m2

Chi phí thi công 2 tỷ 700 tr

Địa điểm Gia Lai

Tổng diện tích sàn 455 m2

Diện tích xây dựng 100 m2

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2022


 • 181652-27.jpg
 • 181652-h2.jpg
 • 181652-h3.jpg
 • 181652-h4.jpg
 • 181652-h5.jpg
 • 181652-h6.jpg
 • 181652-h7.jpg
 • 181652-h9.jpg
 • 181652-h10.jpg
 • 181652-h13.jpg
 • 181652-h14.jpg
 • 181652-h16.jpg
 • 181652-h17.jpg

Dự án liên quan