Phong Minh House - Thiết kế quán Cafe kết hợp nhà ở


Địa điểm Cần Thơ

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2023

Thiết kế quán Cà phê kết hợp nhà ở theo phong cách Nhật Bản đẹp, ấn tượng

 • 150959-h2.jpg
 • 150959-h3.jpg
 • 150959-h4.jpg
 • 150959-h5.jpg
 • 150959-h7.jpg
 • 150959-h8.jpg
 • 150959-h9.jpg
 • 150959-h11.jpg
 • 150959-h13.jpg
 • 150959-h14.jpg
 • 150959-h15.jpg
 • 150959-h17.jpg
 • 150959-h19.jpg
 • 150959-h20.jpg
 • 151000-h22.jpg
 • 151000-h24.jpg
 • 151000-h25.jpg
 • 151000-h26.jpg
 • 151000-h27.jpg
 • 151000-h28.jpg
 • 151000-h29.jpg
 • 151000-h30.jpg
 • 151000-h31.jpg
 • 151000-h32.jpg
 • 151000-h33.jpg
 • 151000-h34.jpg
 • 151000-h35.jpg
 • 151000-h36.jpg
 • 151000-h37.jpg
 • 151000-h38.jpg
 • 151000-h39.jpg
 • 151000-h40.jpg
 • 151000-h41.jpg
 • 151000-h42.jpg
 • 151000-h44.jpg
 • 151000-h45.jpg

Dự án liên quan