Về chúng tôi

  • Đội ngũ kỹ thuật của Milimet Vuông qua hình ảnh

    Hình ảnh đội ngũ của Milimet Vuông trong văn phòng, tại các buổi teambuilding, hay ngoài đời thường, có thể thấy tập thể Milimet Vuông rất đông đảo đủ lứa tuổi và năng động.  Với độ ngũ trẻ trung nhiệt tình của MM2 nên chúng tôi tự tin sẽ làm ra những những thiết kế sáng tạo và khác biệt. Tầm nhìn trong tương lai Milimet Vuông sẽ là đơn vị thiết kế thi công lớn, uy tín, và có nhiều văn phòng trên cả nước. hãy cùng xem đội ngũ của MM2 cũng bình dị